Bouwcoördinatie

Vervolgens loodsen we je deskundig door de fase van aanbesteding, uitvoering en oplevering. 

Deze verschillende fasen omvatten:

Aanbestedingsfase:

 • - Opmaak aannemerslijst per lot
 • - Aanbestedingsdossiers versturen
 • - Prijsvergelijkingen en controle budget
 • - Prijsonderhandelingen
 • - Opmaak aannemingsovereenkomst per lot

Uitvoeringsfase:

 • - Controle opmaak borgstelling
 • - Leiding startvergadering
 • - Aangifte werken en meldingsplicht
 • - Organisatie en leiding regelmatige werfvergaderingen
 • - Uitvoeren werfcontroles
 • - Nazicht vorderingsstaten aannemers op basis van meetstaten
 • - Technische controle werken
 • - Nazicht conformiteit met aannemingsovereenkomst
 • - Controle kwaliteit en uitvoering samen met architect
 • - Opvolgen verrekeningen
 • - Adviseren van bouwheer tijdens bouwproces

Opleveringsfase:

 • - Organisatie voorlopige opleveringen algemene en privatieve delen
 • - Opvolging opleveringspunten
 • - Nazicht eindafrekeningen aannemers