Vergunningsfase

Indien je beslist om met ons samen te werken, starten we met de opmaak van de nodige studies, vergunningen en een financieel plan. 

Meer specifiek omvat deze fase:

 • - Opmaak haalbaarheidsstudie en financieel plan
 • - Waardebepaling eigendommen en ruilverhoudingen
 • - Besprekingen met vergunningverlenende overheid/intercommunale
 • - Opmaak contracten (ruil, samenwerkingsovereenkomsten)
 • - Advies: financieel, fiscaal en corporate
 • - Begeleiding en co√∂rdinatie omgevingsvergunning:
 •  
  • - Planstudie en samenwerking architect
  • - Aanbesteden en contracteren ingenieur, landmeter en verslaggevers (EPB, riolering, ventilatie, veiligheid, akoestiek)
  • - Sloopopvolgingsplan en asbestinventaris aanbesteden
  • - Archeologie aanbesteden